Namera o oddaji zemljišča v najem
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227
Številka: 47805-21/2012-2
Šempeter pri Gorici, 3. september 2012


NAMERA O ODDAJI ZEMLJIŠČA V NAJEMObčina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11) podaja objavo o nameri za sklenitev neposredne pogodbe, za oddajo v najem, del zemljišča parc. št. 885/20, k.o. Šempeter.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
slovreme.net