Medobčinska uprava
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Medobčinska uprava
občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS št. 112/08 in 24/2010) konec leta 2008, delovati pa je začela 15. aprila 2009. Opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.


Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini. Država iz državnega proračuna zagotavlja 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov skupne občinske uprave brez investicijskih stroškov.

 


Zaposleni v Medobčinski upravi


Trenutno so v Medobčinski upravi zaposleni trije občinski redarji, svetovalka, inšpektor za ceste in komunalne zadeve in vodja, ki opravlja obenem tudi naloge inšpektorja.

 

Tadej Mori, inšpektor svetnik
vodja medobčinske uprave

T:  05 33 57 372
E: tadej.mori @ sempeter-vrtojba.si

 

                      Dušan Bremec, inšpektor
                      T: 05 335 73 73
                      E: dusan.bremec @ sempeter-vrtojba.si

 

                      Tjaša Boškin, svetovalec III

                      E: tjasa.boskin @ sempeter-vrtojba.si


                      Občinski redarji:

    • Alen Maligoj
    • Kevin Urdih
    • Pavel Bratina
Medobčinska uprava Šempeter
Kontakt - glavna pisarna in redarji

Cesta goriške fronte 11
5290 Šempeter pri Gorici

T: 05 335 73 71
F: 05 335 73 70
E:
medobcinska.uprava @ sempeter-vrtojba.si 
               


Uradne ure 

Ponedeljek:
8:00 - 11:30 in 13:00 - 15:00
Sreda:

8:00 - 11:30 in 13:00 - 16:30
Petek:

8:00 - 11:30    
 
slovreme.net