Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Sestava Občinskega sveta za mandatno obdobje 2010 - 2014

Občinski svetniki 2010 - 2014 Občine Šempeter-Vrtojba in župan Milan Turk

1. Darjo Fornazarič (Lista Milana Turka) - podžupan
E: Darjo.Fornazaric.obcinskisvet@gmail.com

2. Katjuša Bizjak (Lista Milana Turka)
E: Katjusa.Bizjak.obcinskisvet@gmail.com

3. Bogdan Kragelj (Lista Milana Turka)
E: Bogdan.Kragelj.obcinskisvet@gmail.com

4. Aljoša Makovec (SDS - Slovenska demokratska stranka)
E: Aljosa.Makovec.obcinskisvet@gmail.com

5. Borut Šinigoj (SDS - Slovenska demokratska stranka)
E: Borut.Sinigoj.obcinskisvet@gmail.com

6. Barbara Paviln (ZARES - socialno liberalni)
E: Barbara.Pavlin.os@gmail.com

7. Ada Filipič (SKUPNOST - neodvisna lista)
E: Ada.Filipic.obcinskisvet@gmail.com

8. Karmen Gerbec (ZZP - Zveza za Primorsko)
E: Karmen.Gerbec.os@gmail.com

9. Jožef Batistič (DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije)
E: Jozef.Batistic.obcinskisvet@gmail.com

10. Dr. Marija Osvald  (NSI - Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka)
E: Marija.Osvald.obcinskisvet@gmail.com

11. Dragan Valenčič (SD - Socialni demokrati)
E: Dragan.Valencic.obcinskisvet@gmail.com

12. Radoš Frančeškin (SD - Socialni demokrati)
E: Rados.Franceskin.os@gmail.com

13. Polona Žigon (SD - Socialni demokrati)
E: Polona.Zigon.os@gmail.com

14. Humbert Zvonko Mavrič (SD - Socialni demokrati)
E: Zvonko.Mavric.os@gmail.com

15. Klavdij Lasič (SD - Socialni demokrati)
E: Klavdij.Lasic.os@gmail.com

16. Tjaša Frelih (SD - Socialni demokrati)
E: Tjasa.Frelih.os@gmail.com


Dosedanje sestave:
 
slovreme.net