Projekti LAS za razvoj podeželja
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Projekti LAS jugozahodnega dela Severne Primorske


Območje LAS jugozahodnega dela Severne Primorske od leta 2007 obsega Mestno občino Nova Gorica (nižinski del brez mesta Nova Gorica), občino Brda, občino Šempeter-Vrtojba, občino Miren-Kostanjevica in občino Renče-Vogrsko.

Z Uredbo Sveta (EU) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za obdobje 2007 – 2013 se je skupna evropska kmetijska politika, ki je bila do sedaj primarno usmerjena na kmetijski sektor, preoblikovala v celovito politiko razvoja podeželja. To je izjemnega pomena tudi za nadaljnji razvoj podeželja naših občin, ki se srečujejo s številnimi izzivi in problemi, na katere nova politika EU daje nove odgovore in ponuja nove rešitve.


Evropska unija zastavljene cilje razvoja podeželja dosega v okviru izvajanja štirih osi politike razvoja podeželja:

  • 1. os: Povečanje konkurenčnosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju;

  • 2. os: Izboljšanje okolja in pokrajine;

  • 3. os: Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva;

  • 4. os: Leader.

Občine Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Brda so julija 2005 sprejele sklep, da je razvoj podeželja pomemben in je potrebno pristopiti k pripravi Razvojnega programa podeželja na ravni omenjenih občin. V ta namen je RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica oblikovala Lokalno akcijsko skupino (LAS) za te tri občine in izdelala Razvojni program podeželja občine Šempeter-Vrtojba, občine Brda in občine Miren-Kostanjevica, ki je bil novembra 2006 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na državni ravni izvaja politiko celostnega razvoja podeželja, tudi potrjen.


V letu 2007 se je območje razširilo, saj so v januarju k pripravi Lokalne razvojne strategije jugozahodnega dela Severne Primorske pristopile še Mestna občina Nova Gorica - nižinski del in Občina Renče-Vogrsko.Naloga LAS


Naloga LAS je, da na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lokalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko projektov izvaja lokalno razvojno strategijo ter upravlja s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER- 4. os Programa razvoja podeželja 2007-2013.


Namen dodelitve sredstev 4. osi Leader je izboljšati razvojne možnosti na podeželju ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj ukrepov LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti ter izboljšanje zaposlenosti in diverzifikacija dejavnosti na podeželju. Njihova glavna vloga pa je spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti.

 

 

slovreme.net