Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Tajnik občine

Mag. Peter Ptičak


mag. Peter Ptičak, tajnik občine Šempeter-VrtojbaPeter Ptičak se je rodil 20. avgusta 1971 v Ljubljani, kjer je diplomiral na Fakulteti za strojništvo. Leta 2001 je zaključil podiplomski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter postal magister znanosti.


Poklicno pot je začel kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov na Srednji šoli za strojništvo v Ljubljani. Drugo zaposlitev je našel v avtomobilski industriji, kjer je bil projektant v razvoju novih izdelkov in rešitev. Takrat ga je Evropski patentni urad kot soavtorja ene od novih rešitev imenoval za izumitelja.

Od novembra 2001 do maja 2007 je bil zaposlen kot inšpektor na Ministrstvu za gospodarstvo Tržni inšpektorat RS. Nadziral je predvsem varnost in skladnost strojev, električnih naprav in gradbenih proizvodov z evropskimi predpisi. Leta 2007 je poklicno pot nadaljeval v gospodarstvu in postal vodja projektov na področju gradbeništva in strojništva. Zaposlil se je v Salinvest d.o.o., Anhovo, ki deluje v skupini Salonit. Pri isti gospodarski družbi je leta 2008 napredoval v vodjo profitnega centra, ki izdeluje konstrukcije, opremo in strojne dele.

Delovno mesto tajnika občine je mag. Ptičak prevzel 11. julija 2011.


Naloge tajnika občine


Tajnik občine zagotavlja kakovost organizacijskih in strokovno-tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti občinske uprave.

 

Ima naslednje pristojnosti:
 • vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave
 • odloča o upravnih zadevah na prvi stopnji,
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v najzahtevnejših delovnih in projektnih skupinah v občini ter sodeluje pri ključnih projektih občine,
 • organizira in koordinira delo organov občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, jim nudi
 • neposredno strokovno pomoč ter skrbi za delovno disciplino,
 • zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave oziroma notranjim organizacijskim enota,
 • v zvezi z delovanjem občinske uprave skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
 • skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
 • poroča županu o poteku izvajanja nalog občinske uprave,
 • na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uslužbencev občinske uprave, če ga za to pooblasti župan,
 • opravlja druge naloge po pooblastilu župana.
Kontakt

Mag. Peter Ptičak
Tajnik občine

T: 05 335 10 00

E: peter.pticak @ sempeter-vrtojba.si
 
slovreme.net