Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Režijski obrat Občine Šempeter-Vrtojba

Dela in naloge Režijskega obrata

  • Nadzor nad izvajanjem del koncesionarjev po planu, ki ga pošiljata koncesionarja Komunala Nova Gorica d. d. in CPG Nova Gorica d. d.
  • Nadzor, čiščenje, vzdrževanje in ogrevanje tušev in ostalih prostorov ter parkirišča na Mednarodnem prehodu Vrtojbi.
  • Nadzor, čiščenje in vzdrževanje občinskih objektov: Kinodvorana v Šempetru pri Gorici, Kulturna dvorana v Vrtojbi, Zadružni dom Vrtojba, Krajevni odbor Šempeter in prostori Režijskega obrata.
  • Nadzor, ogrevanje in izvajanje dežurstev v kinodvoranah ob javnih prireditvah.
  • Nadzor in čiščenje v in pred Coroninijem do tržnice.
  • Nadzor in vzdrževanje kotlarne E1 na Mednarodnem prehodu Vrtojba.
  • Nadzor in vzdrževanje spomenikov ter učne gozdne poti na Sv. Otu ter Sražarskega stolpa.
  • Vzdrževanje občinskih osebnih avtomobilov ter strojnega parka Režijskega obrata.
  • Vzdrževanje, lepljenje plakatov na občinskih tablah ter tablah, ki so namenjena za oglaševanje društev.
  • Administrativno tehnična pomoč pri raznih prireditvah ter koncesijonarjem.

Izvajanje manjših del: obrezovanje živih mej, košnja manjših površin, sečnja dreves, odvoz navlake, pobiranje smeti, ki niso predmet koncesijske pogodbe, razobešanje in pobiranje zastav, popravila klopi, ograj, oglasnih tabel, vzdrževanje zelenic, ki niso predmet koncesijske pogodbe, razna manjša popravila v objektih, ki so v občinski lasti

Administrativna dela:
izdelovanje raznih poročil, vodenje raznih evidenc, izdajanje zahtevkov za izdajo faktur za plaketiranje in najem dvoran,  pisanje zahtevkov za izdajo naročilnic, razni zapisniki, dopisi, obvestila itd.

Zaposleni v Režijskem obratu


Slavko Pipan, delovodja
Ljubka Čargo, ekonom IV
Tomaž Nemec, vzdrževalec

Vzdrževalca na Parkingu D:
Borut Cukjati in Janko Černe
Kontakt

Ul. 9. septembra 145, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 398 55 68

E: rezijski-obrat.obcina @ sempeter-vrtojba.si


Parking D - Mednarodni mejni prehod Vrtojba
T: 05 335 76 31

 
slovreme.net