Računovodstvo in finance
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Računovodstvo in finance

Strokovne službe opravljajo naslednje naloge:
  • priprava proračuna in skrb za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
  • priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;
  • strokovna pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
  • finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti;
  • spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
  • spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom priprava strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
  • priprava premoženjske bilance občine;
  • izvajanje notranjih kontrol;
  • druge naloge, ki spadajo v to področje.
Kontakt

Mateja Mislej

Računovodja VII/2-II

T: 05 335 16 14

F: 05 335 10 07

E: mateja.mislej @ sempeter-vrtojba.si


Tatjana Bone

Finančnik VII/2-II

T: 05 335 16 20

F: 05 335 10 07

E: tanja.bone @ sempeter-vrtojba.si

Vlasta Klančič

Finančnik V

T: 05 335 16 24

F: 05 335 10 07

E: vlasta.klancic @ sempeter-vrtojba.si

 
slovreme.net