Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Socialna varnost

Center za socialno delo Nova Gorica


Delpinova ulica 18 b
5000 Nova Gorica

Center za socialno delo Nova Gorica je najpomembnejša ustanova, v kateri občani lahko urejajo večino svojih pravic s področja socialnega varstva. Pomembno vlogo imata tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Center za pomoč na domu 'Klas'

 

Ulica Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica

Center za pomoč na domu 'Klas' deluje v okviru Centra za socialno delo Nova Gorica. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti (nad 65 let) ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko vsaj za določen čas nadomesti ali odmakne vstop v institucionalno varstvo in je namenjenaupravičencem, ki se zaradi starosti ali invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi, oz. nimajo možnosti nuditi.Center za dnevne aktivnosti starejših


Cesta prekomorskih brigad 62 a
5290 Šempeter pri Gorici


V letu 2006 je bil v Šempetru pri Gorici odprt Center za dnevne aktivnosti starejših. Center zagotavlja prostor za druženje občanov vseh generacij. Tu potekajo individualne in skupinske aktivnosti, klubske dejavnosti obeh društev upokojencev, dejavnosti skupin starih ljudi za samopomoč, svetovalne, izobraževalne in druge oblike aktivnosti. 

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje

 

 

Enota Dnevni center ŠENT Nova Gorica

Cesta Goriške fronte 32

5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 64350622
                                  TRR: 03100 1001156985

Šent je nevladna organizacija, ki je namenjena v prvi vrti osebam s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, strokovnjakom s tega področja in vsem, ki jih področje duševnega zdravja zanima. Deluje na področju celotne Slovenije v okviru 7 Centrov za duševno zdravje v skupnosti združuje 12 dnevnih centrov, 11 stanovanjskih skupin ter dnevni center za odvisnike od prepovedanih drog. Poleg tega je ustanovitelj 4 zaposlitvenih centrov, invalidskega podjetja ter zavoda za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov. 

 

Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog

Sedejeva 9 a
5000 Nova Gorica

 

Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog

(program deluje na območju severnoprimorske regije)

Sedejeva 9 a
5000 Nova Gorica
 


 

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Nova Gorica


Ulica Tolminskih puntarev 8
                                       5000 Nova Gorica

 

                                       davčna številka: 66451043

                                       TRR: 04750-0000417830

 

 

 

Center za socialno delo Nova Gorica

T: 05 330 29 00
F: 05 330 29 13
E: gpcds.gorica1 @ gov.si
W: www.csdgorica.siCenter za pomoč na domu 'Klas'
T:
05 335 33 00
F: 05 335 33 18
Center za dnevne aktivnosti starejših
T:
05 335 16 35ŠENT

W: www.sent.siEnota Dnevni center ŠENT Nova Gorica
Vodja centra:
Margerita Humar
T: 05 330 96 00
F: 05 330 96 01
GSM: 031 371 992
E:
sent-ng @ siol.net
Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog
T:
05 330 96 03
GSM: 031 607 245
E: meta.rutar @ sent.si
    tanja.sinigoj @ dc.sent.si


Terensko delo


Luka Mrak

GSM: 030 322 888
E: luka.mrak @ sent.siRK Slovenije - Območno združenje Nova Gorica
Predsednik:
Dušan Ambrožič
T: 05 338 49 02
E:
nova-gorica.ozrk @ ozrks.si
W:
www.novagorica.ozrk.si

 

 
slovreme.net