Stanovska društva
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Stanovska društva

Društvo upokojencev Šempeter pri Gorici


Cesta Prekomorskih brigad 62/a
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka:
11167122
TRR: 04750-0000 834251

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1950 in združuje okrog 590 članov. V okviru društva se izvajajo aktivnosti za starejše občane in zadovoljuje potrebe po dnevnem druženju in različnih aktivnostih. V okviru društva upokojencev deluje tudi balinarska sekcija, druge programe pa izvajajo tudi v sodelovanju s Centrom za dnevne aktivnosti starejših; skupine za samopomoč, delavnice za različne ročne spretnosti, kuharske delavnice, jezikovni tečaji in gibalno rekreativne dejavnosti, ekskurzije… Aktivni člani društva delujejo tudi kot prostovoljci in obiskujejo neaktivne člane ob njihovih jubilejih in drugih praznikih.

 


 

Društvo upokojencev Vrtojba


Ulica 9. septembra 137, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 59712511
TRR: 04750-0000 849577

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1952 in združuje okrog 500 članov. V okviru društva se izvajajo aktivnosti za starejše občane in zadovoljuje potrebe po dnevnem druženju in različnih aktivnostih. V okviru društva upokojencev deluje tudi balinarska sekcija, druge programe pa izvajajo tudi v sodelovanju s Centrom za dnevne aktivnosti starejših; skupine za samopomoč, delavnice za različne ročne spretnosti, kuharske delavnice, jezikovni tečaji in gibalno rekreativne dejavnosti, ekskurzije… Aktivni člani društva delujejo tudi kot prostovoljci in obiskujejo neaktivne člane ob njihovih jubilejih in drugih praznikih.
Združenje borcev za vrednote NOB

Krajevna organizacija Šempeter


Trg Ivana Roba 4
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 70633738
TRR: 0475 0000 0619 881 sklic na 90626

ZB za vrednote NOB KO Šempeter, ustanovljen leta 1962, združuje 219 članov iz Šempetra pri Gorici. Društvo se povezuje z drugimi sorodnimi društvi in tudi skupaj z njimi organizira skupna srečanja in izvaja programe. S svojo dejavnostjo društvo ohranja vrednote pridobljene med drugo svetovno vojno, med katere sodi predvsem zavzemanje za enoten slovenski nacionalni prostor, za socialno državo in za mirno sožitje ob meji ter ohranjanje strpnosti in sožitja med ljudmi. V svoje vrste vključuje vedno več mlajših članov, ki niso bili udeleženci NOB, so se pa pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot tega boja. ZB za vrednote NOB KO Šempeter deluje v okviru Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica.Krajevni odbor zveze borcev za vrednote NOB Vrtojba


Obmejna 37, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici


davčna številka: 70633738

TRR: 0475 0000 0619 881 – sklic 90623

KO ZB za vrednote NOB Vrtojba, ustanovljen že leta 1947, združuje 180 članov iz Vrtojbe. Društvo se povezuje z drugimi sorodnimi društvi in tudi skupaj z njimi organizira skupna srečanja in izvaja programe. S svojo dejavnostjo društvo ohranja vrednote pridobljene med drugo svetovno vojno, med katere sodi predvsem zavzemanje za enoten slovenski nacionalni prostor, za socialno državo in za mirno sožitje ob meji ter ohranjanje strpnosti in sožitja med ljudmi. V svoje vrste vključuje vedno več mlajših članov, ki niso bili udeleženci NOB, so se pa pripravljeni zavzemati za varovanje in negovanje pridobitev in vrednot tega boja. KO ZB za vrednote NOB Vrtojba deluje v okviru Območnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica.
OZVVS Veteran Nova Gorica - Sekcija Šempeter-Vrtojba


Vrtojbenska 21 A
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 27704718
TRR: 04750-0000 573030

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica je prostovoljno , samostojno , nepolitično in nepridobitno združenje oseb, ki so kot aktivni udeleženci delovali v času priprav vojne za samostojno Slovenijo in v času do izgona JLA iz Slovenije. Združenje povezuje članice in člane z namenom ohranjanja spomina na priprave in vojno za samostojno Slovenijo, ohranjanje spomina Teritorialno obrambo, krepitve domoljubja, krepitve vloge in pomena združenja v družbi ter sodelovanja z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in tujini. Območno združenje je bilo ustanovljeno 2. aprila 1998 v Novi Gorici in deluje kot enotna organizacija na prostoru Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, občine Šempeter – Vrtojba , občine Renče – Vogrsko in občine Miren – Kostanjevica. V občini Šempeter-Vrtojba deluje sekcija s 125 člani. Člani sekcije vsako leto organizirajo proslavo na Sv. Otu.

Društvo upokojencev Šempeter pri Gorici

Predsednik: Drago Besednjak
T:
05 303 10 19

    05 303 17 53Društvo upokojencev Vrtojba

Predsednik: Igor Vuk
T:
05 30 35 541
Krajevna organizacija ZB NOB Šempeter pri Gorici

Predsednik:

T: 05 303 10 30

    05 393 80 54Krajevni odbor ZB za vrednote NOB Vrtojba
Predsednik:
Istvan Frančeškin
T:
05 30 36 071
E:
istvan.f @ siol.net

OZVVS Veteran Nova Gorica

Predsednik sekcije Šempeter-Vrtojba: Janko Lutman
GSM:
040 253 234
E:
info @ novagorica.zvvs.si
W:
www.novagorica.zvvs.si

 
slovreme.net