Vzgoja in izobraževanje
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Predšolska vzgoja

Vrtec Mavrica

Padlih borcev 13
5290 Šempeter pri Gorici

Vrtec Žarek

Ulica Andreja Gabrščka 1a
5290 Šempeter pri Gorici

Vrtec Sonček Vrtojba

Ul. 9. septembra 137 a, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici

 

Vrtec Zvezdica Vogrsko

Vogrsko 99, Vogrsko
5293 Volčja Draga


Vrtci v Šempetru, Vrtojbi in na Vogrskem, ustanovljeni za izvajanje družbeno organizirane vzgojno-izobraževalne dejavnosti predšolskih otrok v občini Šempeter-Vrtojba in v občini Renče-Vogrsko, so z ustavnim aktom opredeljeni kot enota pri Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici. V občini Šempeter-Vrtojba delujeta enoti Mavrica in Žarek v Šempetru ter Sonček v Vrtojbi. Enota Zvezdica pa se nahaja na Vogrskem. Poleg tega deluje na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru tudi oddelek šole in vrtca. Osnovna šolaOsnovna šlola Ivana Roba Šempeter pri Gorici


Ulica Andreja Gabrščka 1
5290 Šempeter pri Gorici


Podružnična šola Vrtojba

                           Ul. 9. septembra 132, Vrtojba

                           5290 Šempeter pri Gorici

       Podružnična šola Vogrsko

       Vogrsko 99, Vogrsko
       5293 Volčja Draga

 

V občini Šempeter-Vrtojba je osnovna šola organizirana v okviru javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Poleg matične šole v Šempetru, delujeta še podružnica šole v Vrtojbi in podružnica šole na Vogrskem. Poleg tega deluje na pediatriji v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru tudi oddelek šole in vrtca.

 


 

Osnovna šola Kozara

 

Kidričeva 35
5000 Nova GoricaObčina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica zavoda Osnovna šola KOZARA Nova Gorica, v okviru katerega je organizirana devetletna osnovna šola, ki opravlja veljavni izobraževalni program za obvezne osnovne šole, ki je prilagojen za otroke s posebnimi potrebami.
Glasbena šola Nova Gorica


Cankarjeva 8
5000 Nova Gorica

 

 

 

 Tradicija glasbenega izobraževanja v Šempetru je že zelo dolga. Danes tu deluje Podružnična glasbena šola Šempeter pri Gorici, žal v povsem neprimernih prostorih, Občina Šempeter-Vrtojba pa je soustanoviteljica zavoda Glasbena šola Nova Gorica.

 


Srednja šola


Srednje in poklicne šole pomenijo nadgradnjo osnovnošolske izobrazbe in stremijo k poklicni usmeritvi posameznika. Organiziranje srednje šol in skrb zanje ni v pristojnosti občin. V Šempetru pri Gorici deluje Biotehniška šola, ki je organizirana v okviru Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.

 

Tehniški šolski center Nova Gorica

 
Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica

 

 

Biotehniška šola

5290 Šempeter pri Gorici

 

 


 Visokošolski programi

 

Visokošolsko in izobraževalno središče Primorske

 

Trg E. Kardelja 3
5000 Nova Gorica

 

 

 Občina Šempeter-Vrtojba je soustanoviteljica Visokošolskega in raziskovalnega središče Primorske (skrajšano VIRS Primorske). VIRS je zavod, ki predstavlja interese predvsem regijskega gospodarstva in tudi lokalne skupnosti glede razvoja terciarnega izobraževanja v regiji.


Naloge zavoda so predvsem v koordinaciji pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s potrebami regijskih podjetij in ustanov, »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih programov in ustanov, zelo pomembna naloga pa je povezovanje podjetij in drugih ustanov z visokošolskimi in raziskovalnimi organizacijami.

  Izobraževanje odraslih

 

Ljudska univerza Nova Gorica

 

Cankarjeva 8

5000 Nova Gorica

Občina Šempeter-Vrtojba za področje izobraževanja odraslih skrbi kot soustanoviteljica zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.

Vrtec Mavrica
T: 05 330 38 30

Vrtec Žarek
T:
05 393 52 20
E: vrtec.soncek @ siol.net

Vrtec Sonček Vrtojba
T: 05 303 50 80
E: vrtec.soncek @ siol.net

Vrtec Zvezdica Vogrsko

T: 05 301 23 77
E: vrtec.soncek @ siol.net


Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici

T: 05 393 52 11
    05 393 52 23
F: 05 393 52 12

E: o-irsempeter.ng @ guest.arnes.si
W:
www.os-iroba.si


Podružnična šola Vrtojba
T: 05 393 00 06
E: osgoirpv-vrtojba @ guest.arnes.si

Podružnična šola Vogrsko

T: 05 301 23 78Osnovna šola Kozara

T:
05 330 88 00
F:
05 330 88 01
E:
group1.osngko@ guest.arnes.si
W: www2.arnes.si/~osngko1s/introsola.htm

 

 


Glasbena šola Nova Gorica
T:
05 335 10 50
    05 335 10 52
F:
05 335 10 53
E:
gs.nova-gorica@ guest.arnes.si


Tehniški šolski center Nova Gorica
T: 05 330 87 00

F: 05 330 87 20
E:
tsc @ tsc.si
W: www.tsc.si

 

Biotehniška šola
T:
05 62 05 740
F:
05 62 05 749
E: tsc @ tsc.si

W: www.tsc.si/bios
VIRS, Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske, Nova Gorica
T: 05 333 09 20
F:
05 333 09 21
E:
info @ virs-primorske.si
W:
www.virs-primorske.siLjudska univerza Nova Gorica

T:
05 335 31 00
F:
05 335 31 17
GSM:
051 214 493
E:
info @ lung.si
W:
www.lung.si
 
slovreme.net