Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Občina Šempeter-Vrtojba

Kratka predstavitev

 

Občina Šempeter–Vrtojba je bila ustanovljena leta 1998. Sestavljata jo dva kraja, Šempeter pri Gorici in Vrtojba, ki ležita na zahodnem robu Slovenije, tik ob italijanski meji in južno od Nove Gorice, upravnega, gospodarskega in kulturnega središča Goriške oziroma Severno Primorske regije.

Občina je s 15 km2 po svoji površini ena izmed najmanjših v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 204. mesto. Po številu prebivalcev (približno 6.300) pa le-ta sodi med srednje velike občine. Močno izstopa po gospodarskih kazalnikih, izobrazbeni strukturi prebivalcev in visokem življenjskem standardu, a tudi po relativno visokih odhodkih za varstvo okolja in trajnostno rabo energije.

Območje občine je zelo zanimivo z gospodarskega vidika. Tu poteka pomembno prometno vozlišče glavnih prometnih, tako cestnih kot železniških, povezav. Prevladujoče gospodarske panoge so logistika, transport in trgovina, samostojni podjetniki pa se ukvarjajo predvsem s prometom ter kovinskimi in gradbenimi dejavnostmi. Obmejna lega občine omogoča dnevne stike med Slovenci z obeh strani državne meje in Italijani ter Furlani z druge strani. Bogastvo stikov in medsebojno sodelovanje se odraža v precej živahni menjavi kulturnih in blagovnih dobrin.

Območje pa je zanimivo tudi s krajinskega in klimatskega vidika. Mediteranska klima, ki prihaja z zahoda in z morja, se na kmetijskih pridelkih lepo odraža. Odlična sestava tal ter blaga klima nudijo najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo.

Flišna tla Vrtojbensko-biljenskih gričev, t. i. laporna prepustna tla, imajo eno najboljših sestav za vinograde. Zato ni presenetljivo, da se na tem območju ki se dviga od 50 do 70 m nadmorske višine, poleg nasadov češenj, breskev in drugega sadnega drevja širi največji in najbolj slikovit vinograd v Sloveniji. Obsegajo kar 240 ha.


V turističnem pogledu pa v naše kraje vabijo številne kulturne znamenitosti, kot na primer Coronijeva graščina, kjer ima Občina sedež, gradič Maffei, cerkve in stari vodnjaki, za rekreativce pa so dobrodošli kolesarjenje, sprehodi po gričih s pogledom na morje in urejena trim steza.

 

Vizitka


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

Trg Ivana Roba 3 a

5290 Šempeter pri Gorici
GPS: E13.64080, N45.93093


T: 05 335 10 00

F: 05 335 10 07

E: info @ sempeter-vrtojba.si

URL: www.sempeter-vrtojba.si

ID za DDV: SI 44857390

Matična številka: 1358227

TRR: 0138 3010 0014 409
        0138 3600 0000 221


Odgovorna uradna oseba:
mag. Milan Turk, župan

 

 

Občinski praznik


Občina Šempeter-Vrtojba praznuje na dan 22. julija. Tega dne leta 1998 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel odločitev (zakon), da Šempeter in Vrtojba postaneta samostojna občina.


Kronološki pregled podeljenih priznanj Občine Šempeter-Vrtojba

 
slovreme.net