Priznanja in nagrade
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Kronološki pregled podeljenih priznanj Občine Šempeter-Vrtojba od leta 2000


Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba ob občinskem prazniku se podeljujejo priznanja občanom, drugim posameznikom, skupinam ali pravnim osebam, združenjem in drugim organizacijam za dosežke na različnih področjih dela oz. delovanja s ciljem boljšega, kvalitetnejšega življenja občank in občanov, za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine ter širše družbene skupnosti kot tudi za podobo krajev.


Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Častni občani

                                                                  

Aleš Nemec, Vrtojba    2009


Spominska priznanja


Odbor za ustanovitev Občine Šempeter-Vrtojba

2008

 


Priznanja

 

Zlato

 

Zdravko Leban, Vrtojba
Katja Maraž, Vrtojba
dr. Miroslava Cencič, Šempeter pri Gorici
Jožko Martelanc, Šempeter pri Gorici
Župnijski mešani pevski zbor Šempeter, Šempeter pri Gorici
Renato Podberšič, Koper
Mešani pevski zbor Ciril Silič Vrtojba, Vrtojba
Moški pevski zbor Šempeter, Šempeter pri Gorici
Frenk Kerčmar, Šempeter pri Gorici
Darjo Fornazarič, Vrtojba
Aleš Nemec, Vrtojba
2012
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000


Srebrno


Športno kulturno društvo GAS Vrtejba, Vrtojba
Bratje Činej – Tomi, Edi in Teo, Šempeter pri Gorici
Lucija Mlinarič, Šempeter pri Gorici
dr. Jože Andlovic, Šempeter pri Gorici
Marjan Mrhar, Nova Gorica
NTK Iskra Avtoelektrika, Šempeter-Vrtojba, Vrtojba
Anton Vencelj, Nova Gorica
Jožko Martelanec, Šempeter pri Gorici
Vladimir Hmeljak, Šempeter pri Gorici
2012
2011
2008
2006
2005
2004
2003
2001
2000

 

Bronasto 

 

Društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojba

Balinarska sekcija društva upokojencev Šempeter

Društvo žena Vrtojba, Vrtojba

Anton Špacapan, Bilje

mag. Stanislav Mikuž, Nova Gorica

Simon Kovačič, Šempeter pri Gorici

Pavel Pinni, Vrtojba

Sergij Koglot, Vrtojba

Ivan Lemut, direktor podjetja GATIS-CO
Slavko Čučič
, Vrtojba

PGD Šempeter pri Gorici

2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

 

 

Diplome

 • 2012
Leon Vodopivec, Šempeter pri Gorici
 • 2010

Franc Andrenšek, Šempeter pri Gorici

Tina Ukmar, Šempeter pri Gorici

 

 • 2010

Elizabeta Blaško, Šempeter pri Gorici

Matej Hrovatin, Šempeter pri Gorici

 

 • 2009

Turistična agencija Gea, Faganel Majda s.p.

Ivan Jederlinič, Vrtojba    

Dušan Bratina, Šempeter pri Gorici       

Turistično društvo Občine Šempeter-Vrtojba

 

 • 2008

Pavel Černe, Vrtojba        

Podjetje Navimar Navtika d.o.o., Vrtojba    

Podjetje Neptun digital d.o.o., Vrtojba        

   

 • 2007

Marjan Velišček, Šempeter pri Gorici

Silvo Kokot, Šempeter pri Gorici

Severin Nemec, Vrojba            

Anton Kofol, Šempeter pri Gorici       

Almira Mrak, Vrtojba
Mojca Maver Podberšič, Vrtojba
 

 • 2006

Jana Kerševan, Šempeter pri Gorici
Jožko Nemec, Vrtojba               
Društvo diabetikov Nova Gorica, Šempeter pri Gorici
Terpsihora - plesni center Šempeter-Vrtojba, Šempeter pri Gorici
Društvo žena in deklet Šempeter, Šempeter pri Gorici

 • 2005

Mešani pevski zbor Vrtojba, Vrtojba   
Roland Koglot, Šempeter pri Gorici
Danjel Besednjak-Beso, Šempeter pri Gorici
Vojko Reščič, Šempeter pri Gorici
Kolesarski klub Bišport, Nova Gorica       

 • 2004

Jožef Mučič, Šempeter pri Gorici
Savin Hmeljak, Šempeter pri Gorici
Marij Krošel, Vrtojba           
Odbor KO zveze borcev NOV-Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici
Stane Bajuk, Vrtojba                   

 • 2003

Društvo žena in deklet Šempeter, Šempeter pri Gorici
Klub mladih tehnikov Šempeter pri Gorici, Šempeter pri Gorici
Okrepčevalnica Joco, Vrtojba       
Branko Čermelj, Šempeter pri Gorici
Oskar Kosič, Vrtojba                   
Drago Požar, Vrtojba                   
Ciril Mozetič, Šempeter pri Gorici
Stojan Peršič
, Šempeter pri Gorici

 • 2002

Športno društvo Mark, Šempeter pri Gorici
Društvo upokojencev Vrtojba, Vrtojba
Angel Keber, Vrtojba       
Hari Arčon, Vrtojba                       
Albin Kogoj, Šempeter pri Gorici

 • 2001

Stane Črvič, Šempeter pri Gorici
MePZ Ciril Silič Vrtojba, Vrtojba       
Društvo žena Vrtojba, Vrtojba           

 • 2000

Jurij Križnič, Vrtojba           

Zdravko Leban, zborovodja Mešanega pevskega zbora Vrtojba in Cerkvenega pevskega zbora iz Vrtojbe  Druga priznanja

 

 • 2010

PGD Šempeter pri Gorici (ob 60-letnici delovanja)

 • 2006

Podberšič Boris, Vrtojba       
Bizjak Marjan, Šempeter pri Gorici

 
slovreme.net