Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Projekti

Slovenija je leta 2004 z vstopom v Evropsko Unijo postala upravičenka do sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada. Najpomembnejši cilj, h kateremu je usmerjeno delovanje vseh treh skladov, je zmanjševanje razvojnih razlik med regijami.

Republika Slovenija ima v programskem obdobju 2007-2013 na razpolago več kot 5 milijard evrov evropskih sredstev. Ta znesek več kot štirikrat presega razpoložljiva sredstva preteklega obdobja.

Za kakšne namene in s kakšnimi cilji smemo ta denar porabiti določajo t.i. programski dokumenti.

Občina Šempeter-Vrtojba je v programskem obdobju 2007-2013 že uspela pridobiti sofinancerska sredstva EU za 12 projektov; od teh kar 8 iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013.

Dva projekta, Rekonstrukcija dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici in Ureditev mestnega središča v Šempetru pri Gorici – 2. faza, sta bila v navedenem finančnem okvirju sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za projekte (operacije) sofinancirane v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Dva projekta, Rekonstrukcija in dozidava Mladinskega centra v Vrtojbi in Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi, pa sta bila v navedenem finančnem okvirju sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Gre za projekte (operacije) sofinancirane v okviru ukrepov 1., 3. in 4. osi iz Programa razvoja podeželja 2007-2013.

Občina Šempeter-Vrtojba je bila pri koriščenju sredstev Evropske unije uspešna tudi že v predpristopnem obdobju in v programskem obdobju 2004-2006.

Kontakt


Anita Manfreda

Višja svetovalka za projekte

T: 05 335 10 08

F: 05 335 10 07

E: anita.manfreda @ sempeter-vrtojba.si

 Novice

 
slovreme.net