Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Simboli Občine Šempeter-Vrtojba

 

Grb

Grb ima obliko ščita. Tvorita ga dva glavna elementa:

Grb občina šempeter-Vrtojba

  • Rumeni cvet, sonce na modrem ozadju.
  • Zeleni spodnji del, ki ga tvorita dva lista, dve polji, dva kraja ...
  • Bela linija, ki ločuje lista in modrino simbolizira cesto in lego občine ob italijanski meji.


Zastava

Zastava je podolgovate pravokotne oblike. Barvno je razdeljena na dve enaki polovici. Zgornja je modre barve, v sredini modrega polja je rumeno sonce s šestnajstimi žarki. Spodnja polovica je zelena.Geografski podatki*

 

Površina občine: 15 km2

Število prebivalcev (leta 2010): 6350
Število naselij: 2

Število hiš: 1.702

Število ulic: 41
Hrib Sv. Marka – nadmorska višina: 227 m


*Vir: Geodetski inštitut Slovenije

 

Kazalniki za občino*

 

Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2 15 20.273
Število prebivalcev 6.367 2.042.335
Število moških 3.209 1.011.767
Število žensk 3.158 1.030.568
Naravni prirast 25 3.106
Skupni prirast 42 14.614
Število vrtcev v občini 4 863
Število otrok v vrtcih 280 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 572 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 258 85.030
Število študentov (po prebivališču) 355 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.735 858.171
Število zaposlenih oseb 4.514 767.373
Število samozaposlenih oseb 290 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 190 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.415,35 1.438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 922,20 930
Število podjetij 732 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 343.491 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 2.517 838.252
Število osebnih avtomobilov 3.934 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 4.597 825.747


*Vir: Statistični urad Republike Slovenije

 
Občina je ustanoviteljica dveh javnih zavodov ter soustanoviteljica sedmih javnih zavodov, treh javnih podjetij, regijske razvojne agencije in javnega sklada.

Vizitka


OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA

Trg Ivana Roba 3 a

5290 Šempeter pri Gorici
GPS: E13.64080, N45.93093


T: 05 335 10 00

F: 05 335 10 07

E: info @ sempeter-vrtojba.si

URL: www.sempeter-vrtojba.si

ID za DDV: SI 44857390

Matična številka: 1358227

TRR: 0138 3010 0014 409
        0138 3600 0000 221

Odgovorna uradna oseba:
mag. Milan Turk, župan 
slovreme.net