Premoženjsko-pravne zadeve
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Premoženjsko-pravne zadeve

Strokovna služba opravlja naslednje naloge:
 • spremljanje zakonodaje in predlaganje sprememb občinskih odlokov in pravilnikov na področju stvarnega premoženja lokalne skupnosti,
 • priprava načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti,
 • priprava razpisov za razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti,
 • priprava pogodb in izpeljava postopkov za ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem,
 • priprava dokumentov za izvedbo in izpeljavo zemljiško-knjižnega stanja,
 • nadzor nad izvajanjem najemnih in služnostnih pogodb,
 • sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije v zvezi s prenosom nepremičnega premoženja,
 • urejanje pravnih zadev za občino in lastnike nepremičnin na območju občine,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog s področja stvarnega premoženja lokalne skupnosti,
 • samostojno oblikovaje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • izdelava strokovnih predlogov z delovnega področja.
Kontakt


Regina Dragoljević

Strokovna sodelavka VII/2-II

T: 05 335 16 26

F: 05 335 10 07

E: regina.dragoljevic @ sempeter-vrtojba.si

 
slovreme.net