Zdravstvo in socialno varstvo
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227
 • Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu, UL št. 22/2012, 23. 3. 2012

Arhiv: 

 • Sklep o določitvi nove cene storitev pomoči na domu:
  v letu 2011, UL RS, št. 22/2011 dne 25. 3. 2011
 • Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev »Pomoč družini na domu« - širitev storitev tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, UL RS št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
 • v letu 2010, UL RS št. 30/2010 z dne 13.4.2010v letu 2009, UL RS, št. 28/2009
 • v letu 2008, UL RS, št. 40/2008
 • v letu 2007, UL RS, št. 27/2007
 • v letu 2006, UL RS št. 13/2006
 • Sklep o revalorizaciji cen socialno-varstvenih storitev, Uradni list št.1/2004, 09.01.04
 • Sklep o izdaji soglasja k cenam Centra za socialno delo, Uradne objave št.10/2003, 13.04.02
 • Sklep o subvencionirani ceni storitve pomoči na domu,Uradne objave št.10/2003, 03.04.02

 


 

 • Sklep o opredelitvi javnega interesa na parc. št. 2980 k.o. Šempeter, ki v naravi predstavlja objekt (bivši prostori maloobmejnega prehoda Šempeter) za ureditev prostorov za potrebe humanitarnih organizacij, 02.12.10

 

 • Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter – Vrtojba ( UL RS št. 113/2004, UL RS št. 21/2005, UL RS, št. 116/2007, UL RS, št. 28/2009)
- neuradno prečiščeno besedilo: Pravilnik o enkratni denarni pomoči NPB

 

 • Sklep o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Šempeter-Vrtojba, Uradni list št.1/2004, 09.01.04

 

 • Sklep o načinu oblikovanja najemnin v neprofitnih stanovanjih, Uradne objave št.20/2003, 17.07.03

 

 • Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v občini Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.10/2002, 3. 5. 2002

 

slovreme.net