Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Urbanizem

Naloge na področju urejanja prostora:
  • Organizacija in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih aktov občine (Občinskega prostorskega načrta (OPN) in Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)), vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo;
  • Spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov;
  • Izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora;
  • Vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov občine, s katerimi se ureja prostor.
slovreme.net