Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Druga društva

Čebelarsko društvo Bazara Šempeter

 

Opekarniška cesta 18, Vrtojba

5290 Šempeter pri Gorici


davčna številka: 65523130
TRR: 04750-0000817858

leto ustanovitve: 1999

 Čebelarsko društvo Šempeter


Ulica Padlih borcev 26

5290 Šempeter pri Gorici


davčna številka: 94695113

TRR: 04750 0000817276

Prostovoljno nepridobitno združenje čebelarjev na območju občin Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, ustanovljeno leta 1976.


Delovanje društva:

• na svojem območju organizira in združuje čebelarje,

• skrbi za izobraževanje čebelarjev in čebelarskega pomladka,

• za svoje člane organizira oskrbo z zdravili, krmnim sladkorjem in drugimi čebelarskimi potrebščinami,

• vzpodbuja pridelavo in predelavo zdravih čebeljih pridelkov,

• v sodelovanju z veterinarji skrbi za zdravstveno varstvo čebel,

• skrbi za odstranjevanje in saniranje opuščenih čebelnjakov oziroma panjev,

• za svoje območje sestavi in vodi pašni kataster in pašni red,

• skupaj z odgovornimi upravnimi organi skrbi za pravilno izkoriščanje čebeljih paš in opraševanje kmetijskih kultur,

• skupaj z zainteresiranimi organizacijami in posamezniki skrbi in vzpodbuja varovanje in ohranjanje čistega, naravnega okolja ter neguje čebelarsko tradicijo,

• s kmetijskimi, gozdarskimi, hortikulturnimi in drugimi organizacijami in posamezniki vzpodbuja in širi zasajanje medovitih rastlin,

• opravlja druge naloge v interesu izboljšanja stanja v čebelarstvu,

• skladno z društvenimi akti ščiti interese članov.

 Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje "AJDA" Goriška

 

Ulica padlih borcev 26
5290 Šempeter pri Gorici

davčna številka: 84708948
TRR:
0475 0000 0366 711

 

Društvo Ajda Goriška sodi v skupino društev Ajda, ki so nastala iz delovnih skupnosti, delujočih v Društvu za biološko-dinamičnogospodarjenje Ajda Vrzdenec. Kot samostojno društvo deluje od 2001.

 


 

Goriško oljkarsko društvo


Padlih borcev 26

5290 Šempeter pri Gorici


davčna številka: 77951387

TRR: 04750-0000379224


leto ustanovitve: 2001

 

Čebelarsko društvo Bazara Šempeter

Predsednik: Egon Ipavec
Kontakt:
Bojan Bratina

GSM: 041 584 509

 Čebelarsko društvo Šempeter

Predsednik: Bogdan Pavlica

GSM: 040 497 475


Tajnik:
Vladimir Bremec
GSM:
031 878 158Društvo "AJDA" Goriška

Predsednica: Greta Sorta
GSM:
031 305 489 (o društvu)
         041 987 146 (o pridelavi)
E:
lea.beranic @ gmail.com
W:
www.ajda-goriska.si

Goriško oljkarsko društvo

Predsednik: Mihael Lipušček

T: 05 303 17 74

    05 393 43 00

GSM: 040 898 498

        
 
slovreme.net