Namera o nakupu solastnega deleža Griči 14
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227
Številka: 47801-1/2011-12
Šempeter pri Gorici, 25. september 2012


NAMERA O RAZPOLAGANJU ZEMLJIŠČAObčina Šempeter-Vrtojba, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in 42/12) podaja objavo o nameri za sklenitev neposredne pogodbe, za nakup solastnega deleža nepremičnine parc. št. 2249 in 2250 obe k.o. Vrtojba, ki v naravi predstavlja nepremičnino na naslovu Griči 14 v Vrtojbi.


ŽUPAN
mag. Milan Turk
slovreme.net