Potrdilo o namenski rabi zemljišča
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Potrdilo o namenski rabi zemljišča

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo pisno ali osebno.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča izdaja občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.
Potrdilu je na zahtevo vlagatelja priložena kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.


Zahtevane priloge:
Kopija katastrskega načrta parcele (priporočljivo, neobvezno)

Pravna podlaga:
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l.RS, št. 33/07)

Taksa:

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča je takse prosta.

Rok za izdajo lokacijske informacije:
Skladno s 179. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06) je rok za izdajo potrdila iz uradne evidence, s tem pa tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča, 15. dni.


Vloga:

docvloga_za_izdajo_potrdila_o_namesnki_rab
Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
slovreme.net