Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Denarna pomoč

Do enkratne denarne pomoči so, na podlagi Pravilnika o zagotavljanju socialno-varstvenih pomoči v Občini Šempeter–Vrtojba upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživetje in plačilo najnujnejših obveznosti (električna energija, vodarina, ogrevanje…; za šoloobvezne otroke šolska prehrane, šola v naravi, šolske potrebščine; zdravila in zdravstvene storitve, ortopedski pripomočki; kritje drugih nujnih stroškov).

Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vseh prihodkih za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve vloge oz. veljavno odločbo CSD o denarni socialni pomoči, potrdilo o brezposelnosti, bančne izpisi o prometu in stanju na transakcijskem računu v zadnjih 6 mesecih, informativni izračun dohodnine oz. odločbo o davku iz dejavnosti in potrdilo o višini zavarovalne osnove, za preteklo leto, potrdilo o stalnem prebivališču in druga potrdila.

 

Taksa:
prosto


Vloga: 
na sedežu občine

Uradne ure

Ponedeljek, petek:
8.00 - 12.00
Sreda:
8.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00Sprejem vlog in informacije

Ponedeljek, torek in četrtek:
8.00 - 15.00
Sreda:
8.00 - 16.30
Petek:
8.00 - 14.00
 
slovreme.net