Prostorski ureditveni pogoji
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Prostorski ureditveni pogoji

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici«, UL št. 90/2011, 11. 11. 2011

13. 12. 2010
Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 114/03, 97/08), UL RS, št. 101/2010


04.09.2009
Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 69/2009

10.10.08

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št 97/2008)


27.11.07

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter – Vrtojba, UL RS, št. 108/2007


01.01.02

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.1/2001


15. 11. 2001

Sklep o uskladitvi karte urejevalnih enot, Uradne objave št.24/2001


14. 7. 2001

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.14/2001

 

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru, UL RS št. 30/2010, 13. 4. 2010

27.05.05

Odlok o ureditvenem načrtu – Mestno središče v Šempetru, UL RS št. 2/2005

 

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, UL RS, št. 54/20091 13.07.2009
 • Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, UL RS, 42/2009, 5. 6. 2009

12.01.09

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lavžnik v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 2/2009


25.03.08

Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavžnik v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 30/2008

 

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. Faza, UL RS, št. 34/2009, 4. 5. 2009

30.05.08

Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. Faza, Ur. l. RS, št. 53/2008


28.07.05

Odlok o zazidalnem načrtu na hribu v Šempetru – 1. Faza, UL RS št. 71/2005


30.04.03

Sklep o usklajenosti osnutka Odloka o zazidalnem načrtu Na hribu - I. faza s programom priprave zazidalnega načrta, Uradne objave št.13/2003

 

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lada v Šempetru pri Gorici, Ur. l. RS, št. 18/2009, 9. 3. 2009

03.04.09

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »LADA« v Občini Šempeter – Vrtojba, Ur. l. RS, št. 25/2009

 

 • Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »MMP Vrtojba« v Občini Šempeter – Vrtojba, Ur. l. RS, št. 97/2008, 10.10.2008

21.07.06

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba, UL RS št. 77/2006

 

 • Sklep o pričetku priprave Regionalnega prostorskega načrta Čistilna naprava ob Vrtojbici, UL RS, št. 89/2008, 19. 9. 2008

 

 • Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ošlje v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 79/2008, 1. 8. 2008

 

 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. Faza, UL RS, št. 58/2008, 10. 6. 2008
 • Odlok o ureditvenem načrtu Podmark III v Šempetru, UL RS št. 52/2005, 27. 5. 2005
 • Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 17/2004, 24. 2. 2004
slovreme.net