Lokacijski in ureditveni načrti
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Lokacijski ureditveni načrti

Smete

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 90/2011
 • Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 30/2011
 • Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta Smete, UL RS, št. 91/2005
 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici, UL RS št. 44/2005
 • Program priprave občinskega lokacijskega načrta Smete v Šempetru pri Gorici, UL RS, št. 91/2004

Mlake

 • Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, UL RS, št. 101/2007
 • Program priprave lokacijskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, UL RS, št. 132/2006

Caufovo

 • Sklep o nadaljevanju postopka priprave lokacijskega načrta Caufovo, UL RS, št. 90/2007
 • Program priprave lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi – UL RS, št. 83/2006

Brežina

 • Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Brežina v Vrtojbi, UL RS št. 78/2005
 • Program priprave lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi, Uradni list RS, št. 117/2003

Obvozna cesta mimo Vrtojbe

 • Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo Vrtojbe, Uradne objave št.1/2002

slovreme.net