Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Družbeni plan

10.10.08

  • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002, UL RS, št. 97/2008


26.10.07

  • Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana, UL RS, št. 98/2007


24.06.05

  • Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šempeter-Vrtojba, UL RS št. 60/2005


09.05.02

  • Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986-1990 za območje občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.11/2002

9. 12. 1999

Sklep o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter-Vrtojba, Uradne objave št.20/99

slovreme.net