Zdravstveni domovi
Občina Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a

5290 Šempeter pri Gorici


T:
05 ­335 10 00
F: 05 ­335 10 07
E:
info@sempeter-vrtojba.si

Uradne ure:

ponedeljek in petek: 8.00-12.00
sreda: 8.00-12.00 in 14.00-16.30

ID za DDV:
SI 44857390
Matična številka:
1358227

Zdravstveni dom

Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica


Zdravstveni dom je bil ustanovljen z

  • Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (št. 026-4/91-8 z dne 28. 5. 1991 je sprejela Skupščina občine Nova Gorica, Odlok št. 026-2/96-6 z dne 23. 4. 1996 je bil objavljen v Uradnem glasilu št. 8 z dne 31. 5. 1997 in Uradni list RS, št. 52/04).

Ustanoviteljice zdravstvenega doma so Mestna občina Nova Gorica,

Občina Brda, Občina Kanal, Občina Miren-Kostanjevica in Občina Šempeter-Vrtojba. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje kolegij županov, sestavljen iz županov vseh občin ustanoviteljic zdravstvenega doma.


Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica

Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Tel.: +386 (5) 33 83 200

Faks: +386 (5) 33 83 224


Nujna medicinska pomoč

Tel.: 05 33 83 333

Klic v sili: 112

 

 

Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica

  • Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma – zobozdravstveno varstvo Nova Gorica je sprejela Skupščina občine Nova Gorica na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbeno političnega zbora dne 28. maja 1991.

Še istega leta v novembru pa je bil zavod tudi registriran.
Ustanoviteljice zavoda so občine, ki so nastale iz enovite občine Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica, Šempeter Vrtojba, Miren Kostanjevica, Dobrovo in Kanal). V vseh teh občinah ima zavod tudi svoje ambulante, tako za mladino kot za odrasle. Vse specialistične ambulante pa se nahajajo v Novi Gorici in Šempetru, kjer je tudi večina zobotehničnih laboratorijev in zobni rentgen. Poleg naštetih lokacij pa imamo zobne ambulante še v/na Dobrovem, Kanalu, Desklah, Braniku, Dornberku, Solkanu, Renčah in Čepovanu.

 

Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Ul. Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica
tel: 05 393 87 11
fax: 05 393 87 10
Povezave:

Cindo Slovenija
http://www.cindi-slovenija.net/

Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/

Zakonodaja
http://zakonodaja.gov.si/

Varuh človekovih pravic
http://www.varuh-rs.si/

Inštitut za varovanje zdravja RS
http://www.ivz.si/

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
http://www.zzv-go.si/

Zbornica - Zveza za zdravstveno in babiško nego
http://www.zbornica-zveza.si/

Zdravniška zbornica
http://www.zdravniskazbornica.si/

Informacijski pooblaščenec
http://www.ip-rs.si/

Ministrstvo za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si/
 
slovreme.net